განსხვავებული აზრი

gansxvavebuliazriეს არ არის “საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის”გადაცემა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, მოვლენასა თუ ფაქტზე.

ეს არის გადაცემა კვირის ერთ მთავარ საკითხზე, მოვლენასა თუ ფაქტზე, მაგრამ ორმხრივად, ორ წყაროსთან გადამოწმებით. ჩვენ თქვენთან მოგვაქვს ორი განსხვავებული აზრი.

 

„განსხვავებული აზრი“ გადაიცემა 21 რეგიონული მაუწყებლისა და რადიო „თბილისის“ ეთერით.

რადიო თბილისის ეთერში გადაცემის მოსმენა ყოველ ორშაბათს, 19 საათზე, ახალი ამბების დასრულებისთანავე შეგიძლიათ. 

რადიოBET // ანონსი
  1. რადიოBET // ანონსი
  2. დაბრუნება ევროპიაში // ანონსი
  3. სპორტნიუსი // ანონსი
  4. მრავალკუთხედი // ანონსი
  5. განსხვავებული აზრი // ანონსი
  6. ახალი ამბები // ანონსი
  7. საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელი // ანონსი